Koszowe kryte folią zbrojoną

RBT_0604.qxp

MARKIZY SKLEPOWE KOSZOWE – KRYTE FOLIĄ ZBROJONĄ

Markizy sklepowe koszowe ozdoba i osłona przed słońcem i deszczem okien wystawowych i drzwi. Stelaż wykonany z aluminium, pokrycie z folii zbrojonej lub tkaniny impregnowanej.

Wysięg w cm
3 pola 4 pola
Szerokość w cm 60 70 80 90 100 120 140
100 930 980 1040 1090 1330 1440 1550
125 980 1040 1090 1140 1390 1500 1620
150 1040 1090 1140 1200 1440 1550 1660
175 1090 1140 1200 1240 1500 1600 1725
200 1140 1200 1240 1300 1550 1660 1780
225 1200 1240 1300 1350 1600 1725 1840
250 1240 1300 1350 1400 1660 1780 1890
275 1300 1350 1400 1460 1725 1840 1950
300 1350 1400 1460 1500 1780 1890 2000
325 1400 1460 1500 1550 1840 1950 2060
350 1460 1500 1550 1600 1890 2000 2110
375 1500 1550 1600 1660 1950 2060 2170
400 1550 1600 1660 1710 2000 2110 2220
425 1600 1660 1710 1760 2060 2170 2290
450 1660 1710 1760 1810 2110 2220 2340
475 1710 1760 1810 1870 2170 2290 2400
500 1760 1810 1870 1925 2225 2340 2460
525 1810 1870 1925 1975 2290 2400 2510
550 1870 1925 1975 2020 2340 2460 2560
575 1925 1975 2020 2075 2400 2510 2625
600 1975 2020 2075 2125 2460 2560 2675
  • szerokość pośrednią zaokrąglamy do wyższej
  • ceny nie obejmują transportu i montażu
  • markizy gięte (owalne) dodatkowo 20% wartości markizy
  • markizy o kształtach nietypowych wg indywidualnej kalkulacji
  • napis, znaki firmowe, wg indywidualnej kalkulacji

DO PODANYCH CEN NALEŻY DODAĆ 23% VAT